• Động từ

    thuyết phục, làm cho nhận thức tư tưởng thông suốt và đồng ý
    đả thông tư tưởng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X