• Danh từ

  nhóm người kết với nhau để cùng thực hiện một mục đích chung nào đó, trong sự đối lập với những nhóm người khác
  phân bè kéo đảng
  Đồng nghĩa: bè, phái, phe
  như chính đảng (thường chỉ một đảng cụ thể)
  đảng dân chủ
  chế độ đa đảng
  (thường viết hoa) Đảng Cộng sản Việt Nam (nói tắt)
  được đứng trong hàng ngũ của Đảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X