• Danh từ

    sổ ghi danh sách đảng viên; cũng dùng để chỉ tư cách là một đảng viên của đảng
    phục hồi đảng tịch

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X