• Động từ

    (một đảng cầm quyền) thực hiện việc nắm mọi quyền hành trong bộ máy nhà nước (hàm ý chê)
    chế độ đảng trị

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X