• Danh từ

    đất trung gian giữa đất cát và đất thịt, nhưng gần đất cát hơn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X