• Danh từ

  miếng gỗ kê chân chống rường trong mái nhà cổ truyền.
  trụ con xây ở hai đầu nóc nhà gạch thời trước.

  Danh từ

  dụng cụ đong lường, thường bằng gỗ, dùng ở một số địa phương để đong hạt rời
  một đấu thóc
  lường thưng tráo đấu (tng)

  Danh từ

  đơn vị cũ đo thể tích khối đất đào được, bằng khoảng nửa mét khối.

  Động từ

  làm cho những vật có hình thanh, hình sợi nối hoặc===== áp sát vào nhau

  ở một đầu =====

  đấu dây điện
  đấu hai đầu kèo
  Đồng nghĩa: nối
  áp sát vào nhau
  hai đứa trẻ ngồi đấu lưng vào nhau
  chung lưng đấu cật (tng)
  gộp nhiều cái cùng loại làm một để có được một tác dụng lớn hơn
  hai vợ chồng đấu sức lại làm ăn
  pha trộn nhiều thứ cùng loại nhưng có chất lượng khác nhau, để tạo ra một thứ có chất lượng mới
  đấu nước mắm
  đấu gói thuốc lào cũ với gói thuốc lào mới

  Động từ

  đọ sức hoặc tài để phân hơn, thua
  đấu võ
  đấu cờ
  đấu trí
  đấu vật
  (Khẩu ngữ) đấu tranh phê bình kịch liệt một cá nhân nào đó trước hội nghị
  bị đấu vì thái độ vô trách nhiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X