• Danh từ

    cuộc đấu tranh bằng cách dùng lực lượng vũ trang và những biện pháp quân sự.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X