• Danh từ

  đầu sợi dây
  tìm đầu mối cuộn chỉ
  nơi từ đó toả ra nhiều đường đi các hướng
  đầu mối giao thông
  mua hàng từ chợ đầu mối
  khâu chính có tác dụng chi phối các khâu khác, từ đó có thể lần ra để tìm hiểu toàn bộ sự việc (thường là rắc rối, phức tạp)
  nắm mọi đầu mối trong sản xuất
  bịt đầu mối
  tìm ra đầu mối của vụ án
  Đồng nghĩa: manh mối, mối manh
  cái từ đó phát triển thành một sự việc nào đó
  đầu mối của cuộc xung đột
  (Khẩu ngữ) người làm nhiệm vụ nội ứng, liên lạc của tổ chức hoạt động bí mật
  bắt liên lạc với một đầu mối
  đầu mối liên lạc của đội du kích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X