• Danh từ

  tuổi còn trẻ
  từ thuở đầu xanh
  "Buồng không lần lữa hôm mai, Đầu xanh mấy chốc da mồi tóc sương." (Cdao)
  Đồng nghĩa: tóc xanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X