• Tính từ

    (Ít dùng) dùng được vào nhiều việc và được coi trọng
    một cán bộ đắc dụng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X