• Tính từ

  có vị làm khó chịu như vị của bồ hòn, mật cá
  bồ hòn đắng
  miệng đắng
  thuốc đắng dã tật (tng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X