• Động từ

  để vào vị trí phù hợp
  đặt bom
  đặt nhiều hi vọng vào thế hệ trẻ
  Đồng nghĩa: để
  nêu ra với một yêu cầu nào đó
  đặt câu hỏi
  đặt điều kiện
  nghĩ để tạo ra
  đặt ví dụ
  đặt tên cho con
  đặt điều nói xấu
  làm cho bắt đầu tồn tại và có hiệu lực
  chính thức đặt quan hệ giữa hai nước
  đặt cơ sở lí luận
  đặt cột mốc
  đưa trước yêu cầu, theo thể thức đã định, để đảm bảo việc mua bán, thuê mướn
  đặt hàng
  đặt mua báo dài hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X