• Danh từ

  bệnh ở trẻ em mới đẻ, có những lớp mụn trắng nhỏ ở lưỡi, ở lợi, do một loại nấm sinh ra
  trẻ nổi đẹn

  Động từ

  (Phương ngữ) chặn lên.

  Tính từ

  (trẻ em) gầy đét lại, không lớn được do suy dinh dưỡng
  con đẹn, con sài, chớ hoài bỏ đi (tng)
  Đồng nghĩa: cọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X