• Tính từ

  (trai gái) xứng đôi với nhau
  “Trai anh hùng, gái thuyền quyên, Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng.” (TKiều)
  Đồng nghĩa: đẹp đôi

  Động từ

  (Kiểu cách) như kết duyên
  mừng hai bạn đẹp duyên đôi lứa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X