• Động từ

  (phụ nữ hay động vật giống cái) cho thoát con hoặc trứng đã phát triển đầy đủ ra ngoài cơ thể
  gà đẻ trứng
  đẻ con gái đầu lòng
  mang nặng đẻ đau
  Đồng nghĩa: sinh
  (người hay động vật) được đẻ ra
  anh ta đẻ ở quê
  (hiện tượng một số cây) ra thêm nhánh hoặc cây con bên cạnh cây mẹ
  lúa đẻ nhánh
  bèo đẻ đầy ao
  trực tiếp làm nảy sinh ra
  lãi mẹ đẻ lãi con
  đẻ ra nhiều chuyện rắc rối

  Tính từ

  có quan hệ dòng máu trực tiếp; phân biệt với nuôi
  mẹ đẻ
  con nuôi cũng quý như con đẻ

  Danh từ

  (Từ cũ, Phương ngữ) mẹ (thường dùng để xưng gọi)
  thầy đẻ
  con đi đây đẻ ạ!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X