• Động từ

    (Thông tục) (phụ nữ) đẻ con (nói khái quát)
    chưa thấy đẻ đái gì

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X