• Phụ từ

  (Thông tục) từ biểu thị ý phủ định dứt khoát một cách thiếu nhã nhặn
  đếch biết
  trong nhà đếch còn cái gì
  Đồng nghĩa: chẳng, cóc, đách, đéo, không

  Trợ từ

  (Thông tục) từ biểu thị ý nhấn mạnh về sắc thái phủ định dứt khoát một cách nặng lời
  đi làm đếch gì
  Đồng nghĩa: cóc, đách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X