• Động từ

  kể lần lượt tên các số, theo trật tự trong dãy số tự nhiên
  đếm từ 1 đến 10
  dạy bé tập đếm
  đếm ngược
  cộng từng đơn vị một, kể từ đơn vị đầu tiên cho đến đơn vị cuối cùng, để xác định có tất cả là bao nhiêu hoặc để xem có đủ không
  đếm tiền
  đếm số người có mặt
  đếm được trên đầu ngón tay (số lượng ít)
  cộng từng đơn vị một, kể từ đơn vị đầu tiên cho đến khi có được số đã định
  đếm tiền để trả lại
  đếm riêng ra hai trăm nghìn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X