• Động từ

    (Khẩu ngữ) đếm để biết là bao nhiêu (nói khái quát)
    chắc là đủ, không phải đếm chác gì cả

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X