• Động từ

    (Khẩu ngữ) cần phải tính đến vì được coi là quan trọng
    không ai thèm đếm xỉa đến

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X