• Tính từ

  đủ mọi điều, không còn thiếu điều gì
  căn vặn đến điều
  con bé đoảng đến điều là đoảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X