• đến mức dẫn đến một điều nào đó không bình thường (nêu ra để nhấn mạnh mức độ cao)
  sợ đến nỗi chết ngất
  xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn
  ở vào tình trạng không hay nào đó đến mức đáng lấy làm tiếc, làm buồn
  trông bề ngoài cũng không đến nỗi nào
  nếu chăm chỉ học hành thì đâu đến nỗi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X