• Động từ

  đưa lên vị trí quan trọng để được chú ý một cách thích đáng
  đề cao cảnh giác
  đề cao tinh thần kỉ luật
  nêu nổi bật, làm cho được đánh giá cao hơn
  đề cao bản sắc văn hoá dân tộc
  tự đề cao bản thân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X