• Động từ

  nêu ra trước có tính chất để hướng dẫn hoặc giải thích cho phần tiếp theo
  đọc báo cáo đề dẫn trước hội nghị
  viết lời đề dẫn cho cuốn sách sắp in

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X