• Động từ

  đưa ra ý kiến về một việc nào đó để thảo luận, xem xét
  đề nghị mọi người phát biểu ý kiến
  đề nghị một danh sách khen thưởng
  gửi lên cấp có thẩm quyền những yêu cầu và mong được chấp nhận, được giải quyết (thường dùng trong đơn từ)
  viết đơn đề nghị trợ cấp khó khăn
  đề nghị được tăng lương
  Đồng nghĩa: yêu cầu
  từ dùng ở đầu câu để nêu lên một yêu cầu, đòi hỏi phải làm theo
  đề nghị giữ trật tự!
  đề nghị xuất trình giấy tờ!

  Danh từ

  điều đề nghị để thảo luận, xem xét
  một đề nghị hợp lí
  đề nghị không được chấp nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X