• Tính từ

    (Khẩu ngữ) như đoảng
    "Trước sao đằm thắm muôn phần, Nay sao đểnh đoảng như cần nấu suông?" (Cdao)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X