• Danh từ

  (Từ cũ, Kiểu cách) em hoặc người vai em (chỉ dùng để xưng gọi).

  Động từ

  (Từ cũ, Trang trọng) đưa lên cấp trên xem xét với thái độ trịnh trọng
  đệ đơn lên cấp trên
  đệ đơn xin từ chức
  Đồng nghĩa: trình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X