• Danh từ

  học trò, trong quan hệ với thầy (có thể dùng để xưng gọi).
  Đồng nghĩa: đồ đệ, môn đệ, môn đồ, môn sinh
  người thờ thần hoặc thờ chư vị, người theo một tôn giáo, trong quan hệ với thần, với tôn giáo ấy.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X