• Động từ

  (Trang trọng) đưa lên, gửi lên cấp có thẩm quyền để xem xét
  đệ trình báo cáo lên thủ tướng
  đệ trình giấy tờ, sổ sách
  Đồng nghĩa: trình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X