• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) vạc đồng và chuông đồng, trước đây vua dùng ghi công cho bề tôi; chỉ sự vinh hoa phú quý
  "Trăng mờ có lúc lại trong, Em đây vất vả đỉnh chung có ngày." (Cdao)
  Đồng nghĩa: chung đỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X