• Danh từ

  những thông tin cụ thể về chỗ ở, nơi làm việc của một người, một cơ quan, v.v.
  thư gửi không đề địa chỉ
  nhầm địa chỉ
  một vị trí trong hệ thống máy tính được biểu diễn bằng một con số hay một nhãn mã mà người sử dụng hoặc chương trình máy tính có thể xác định được.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X