• Danh từ

  phần đất thuộc phạm vi một đơn vị hành chính
  địa hạt Hà Nội
  phạm vi của một lĩnh vực, một ngành khoa học nào đó
  địa hạt văn hoá
  địa hạt từ vựng học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X