• Danh từ

    (Từ cũ) mìn dùng để cài, chôn dưới đất
    đạp phải địa lôi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X