• Danh từ

  vùng, khu vực trong quan hệ với những vùng, khu vực khác trong nước hoặc trong quan hệ với trung ương, với cả nước
  cách phát âm địa phương
  về công tác tại địa phương

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) địa phương chủ nghĩa (nói tắt)
  nặng đầu óc địa phương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X