• Danh từ

    vật thể có trong tự nhiên hay nhân tạo trên mặt đất nói chung (như đồi núi, cây cối, nhà cửa, đường sá, v.v.).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X