• Danh từ

  vị trí của cá nhân trong quan hệ xã hội do chức vụ, cấp bậc, quyền lực mà có (về mặt được coi trọng nhiều hay ít)
  không có địa vị
  địa vị cao
  tranh giành quyền lực, địa vị
  vị trí trong quan hệ xã hội, kinh tế, chính trị do vai trò, tác dụng mà có (về mặt được coi trọng nhiều hay ít)
  ngành công nghiệp có địa vị quan trọng trong nền kinh tế
  vị trí, vai trò của cá nhân trong quan hệ xã hội quyết định cách nhìn, cách giải quyết vấn đề
  đặt mình vào địa vị người khác để nhận định
  ở địa vị anh, tôi sẽ không làm thế!

  Tính từ

  có tư tưởng ham muốn quyền lực, danh lợi, lúc nào cũng lo giành lấy hoặc lo củng cố vị trí, quyền lực cá nhân
  óc địa vị
  tư tưởng địa vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X