• Danh từ

  (Từ cũ) sáo
  tiếng địch thổi véo von

  Danh từ

  phía đối lập, có quan hệ chống nhau vì lẽ sống còn
  bị địch bắt giam
  phân biệt rõ địch, ta
  tấn công tiêu diệt địch
  Đồng nghĩa: thù
  Trái nghĩa: ta

  Động từ

  chống lại với tư cách là phía đối lập
  lấy ít địch nhiều
  sức yếu, địch không nổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X