• Danh từ

    tai hoạ, tổn thất lớn do quân địch gây ra trong chiến tranh
    đấu tranh chống thiên tai, địch hoạ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X