• Động từ

  trở nên có một hình thái ổn định
  thai nhi đã định hình
  cơ chế thị trường đã được định hình
  làm cho ảnh đã hiện được bền vững khi đưa ra ánh sáng, bằng các tác dụng hoá học
  thuốc định hình
  Đồng nghĩa: định ảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X