• Danh từ

    mệnh đề toán học mà chân lí của nó được khẳng định hay phủ định qua chứng minh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X