• Danh từ

    định lí mà giả thiết là kết luận và kết luận là giả thiết của một định lí khác đã cho (gọi là định lí thuận).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X