• Động từ

  xác định về mặt số lượng hoặc biến đổi số lượng; phân biệt với định tính
  kiểm tra định lượng
  định lượng về giá trị tài sản

  Danh từ

  lượng đã quy định
  phân phối theo định lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X