• Động từ

  phát thành lời những điều đã được viết ra theo đúng trình tự
  đọc tuyên thệ
  đọc thuộc lòng bài thơ
  đọc từ đầu đến cuối
  tiếp nhận nội dung của một tập hợp kí hiệu bằng cách nhìn vào các kí hiệu
  đọc bản thiết kế
  đọc bản vẽ
  thu lấy thông tin từ một thiết bị lưu trữ của máy tính (như đĩa từ, đĩa CD, v.v.)
  đĩa bị lỗi nên không đọc được
  hiểu rõ điều gì bằng cách nhìn vào những biểu hiện bên ngoài
  đọc được ý nghĩ của người khác
  đọc thấy trong mắt bạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X