• Tính từ

  có màu như màu của son, của máu
  khăn quàng đỏ
  cờ đỏ sao vàng
  mặt đỏ như gấc
  ở trạng thái hoặc làm cho ở trạng thái cháy (nói về lửa)
  đèn đã đỏ
  lửa đã đỏ lại bỏ thêm rơm (tng)
  thuộc về cách mạng vô sản, có tư tưởng vô sản (do coi màu đỏ là biểu tượng của cách mạng vô sản)
  đội tự vệ đỏ
  Đồng nghĩa: hồng
  có được sự may mắn ngẫu nhiên nào đó
  số đỏ
  vận đỏ đã đến
  Trái nghĩa: đen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X