• Động từ

  thắp đèn, lên đèn (khi trời vừa tối)
  làng xóm đã đỏ đèn

  Danh từ

  lúc chập tối
  đi từ mờ sớm đến đỏ đèn mới về

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X