• Tính từ

    đỏ đến mức không thể hơn được nữa, nhìn thường không thích mắt
    môi tô son đỏ chót

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X