• Động từ

  có hành động đáp lại tình thế bất lợi để tránh cho mình điều không hay
  sẵn sàng đối phó với bão lụt
  Đồng nghĩa: ứng phó
  có hành động mang tính né tránh, chỉ cốt cho xong chuyện
  trả lời đối phó
  làm báo cáo theo kiểu đối phó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X