• Danh từ

    biến số được coi như biến thiên độc lập trong một tương quan hàm số
    đối số của hàm số y = cos x là x

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X