• Động từ

  nói chuyện qua lại giữa hai hay nhiều người với nhau
  cuộc đối thoại tay ba
  học thuộc đoạn đối thoại trong kịch bản
  Đồng nghĩa: hội thoại
  bàn bạc, thương lượng trực tiếp giữa hai hay nhiều bên để giải quyết các vấn đề cùng quan tâm
  chuyển từ đối đầu sang đối thoại
  đối thoại chính trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X