• Động từ

  làm đứt thân cây, cành cây (thường với số lượng nhiều) bằng vật sắc, để lấy gỗ, lấy củi
  đốn tre
  đốn củi
  vào rừng đốn gỗ
  Đồng nghĩa: đẵn
  chặt bớt cành cho cây ra nhánh mới
  ngọn xà cừ bị đốn cụt

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) hư hỏng, tồi tệ
  đổ đốn
  thằng bé càng ngày càng đốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X